Funkcja rzeczoznawcy majątkowego i jego rola społeczna

Wybór rzeczoznawcy majątkowego powinien dotyczyć tych osób, które działają na lokalnym rynku. Ze względu na to, że podczas dokonywania wyceny nieruchomości oraz sporządzania operatu szacunkowego niezbędne jest posiadanie określonej wiedzy na temat konkretnego regionu, rzeczoznawca powinien mieć wiedzę dotyczącą cen transakcyjnych osiąganych w konkretnym miejscu i przestrzeni. W każdej innej sytuacji może pojawić się problem nie tylko z dostępem do dokumentów, ale także ze sprawnym scharakteryzowaniem obszaru, niezbędnym podczas dokonywania analizy branżowej. Oczywiście rzeczoznawca majątkowy ma uprawnienia do swobodnego działania na terenie całego kraju, prawdą jest jednak, że jest ich wystarczająco dużo,aby specjalizować się w wycenach charakterystycznych dla miejsca, w którym mają swoje biura.

Wytypowana przez nas osoba może więc przyjechać w docelowe miejsce spotkania, jednak jej konsultacje z kolegami lepiej znającymi teren a także czas poświęcony na poszerzanie swojej wiedzy może wpłynąć na zwiększenie opłat za wykreowanie operatu szacunkowego. W jaki sposób powinniśmy więc wyszukiwać nazwisk, które będą w stanie pomóc nam w wycenie mieszkania lub domu? Ze względu na to, że funkcja rzeczoznawcy jest funkcją zaufania publicznego, nazwiska uprawnionych do wykonywania tego zawodu rzeczoznawców znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury lub w jego Dzienniku Urzędowym. Przy najbliższych urzędach miasta czy gminy funkcjonują też punkty informacyjne, w których można dowiedzieć się więcej na temat wykazów specjalistów. Niezastąpionym narzędziem jest także internet, w którym zajrzeć można chociażby na strony rejonowych stowarzyszeń rzeczoznawców. Coraz częściej też poszczególne biura rzeczoznawców zlecają stworzenie indywidualnych stron internetowych. Wybrane osoby można więc znaleźć wpisując niezbędne frazy w okienko wyszukiwarki www. Najwięcej specjalistów działa oczywiście w obrębie największych polskich miast, dlatego też w przypadku osób, takich jak rzeczoznawca majątkowy. Poznań, Kraków czy Warszawa mogą pochwalić się największą liczbą obsadzonych stanowisk. Warto też wiedzieć czym właściwie zajmuje się tego typu specjalista i w jakich sytuacjach jego obecność jest niezbędna. Rzeczoznawca ma prawo do określania wartości nieruchomości, a więc do dokonywania wycen, do których nie należą tylko domy i mieszkania, ale także lokale użytkowe, grunty rolne, tereny pod zabudowę, obszary zalesione, maszyny związane bezpośrednio z konkretnym obiektem, kompleksy zabudowań, budynki zabytkowe, firmy, a także przedsiębiorstwa.

praca biurowaZe względu na to, że współpraca z rzeczoznawcą kończy się sporządzeniem operatu szacunkowego, który jest dokumentem uwzględnianym przez instytucje państwowe, jego najczęstszymi klientami są banki oraz urzędy skarbowe. Coraz częściej jednak do drzwi biur pukają osoby prywatne, nie tylko chcące ubiegać się o kredyt hipoteczny, ale także ciekawe tego, jaką wartość posiadają ich własne majątki. Ze względu na to, że prywatne nieruchomości są wyjątkowo istotnymi elementami domowych budżetów, konieczne jest umiejętne zarządzanie ich przestrzeniami tak, aby nie generowały strat, ale zyski. W przypadku największych polskich miast, w których działa rzeczoznawca majątkowy Poznań, Warszawa, Gdańsk czy Wrocław zwykle mogą zaoferować także dostęp do analityków branżowych oraz doradców do spraw nieruchomości, którzy bardzo często regularnie współpracują z biurami rzeczoznawców. Coraz więcej firm decyduje się tym samym na poszerzenie własnej działalności i zaoferowania kompleksowości usług, dzięki czemu klienci mają możliwość zdobycia niezbędnych dokumentów i informacji bez konieczności przemieszczania się z miejsca na miejsce. Jest to z pewnością komfortowa sytuacja i duże udogodnienie zwłaszcza dzisiaj, kiedy branża nieustannie się rozwija. Rzeczoznawca majątkowy – poza oczywistymi czynnościami – posiada także prawo do określania własności nieruchomości. Może też ograniczać prawa rzeczowe i prawa zobowiązaniowe, a także ustalać wysokość szkód oraz nakładów poniesionych podczas remontu czy budowy nieruchomości. W operacie szacunkowym, który jest indywidualną opinią rzeczoznawcy na temat wycenianego majątku, znaleźć można takie informacje, jak chociażby ustalenie rynkowej i odtworzeniowej wartości nieruchomości, wartość nieruchomości w kontekście działań bankowo-hipotecznych, katastralna wartość nieruchomości, a także dane bardziej szczegółowe, zwykle ustalane w sposób indywidualny i zależny od nadrzędnego celu sporządzania wyceny. Dokoładniejsze informacje na temat metody wyceny domów i mieszkań znajdziesz na http://www.walor-nieruchomosci.pl/rzeczoznawca-majatkowy,698.html

Do takich elementów można zaliczyć między innymi koszty odtworzenia budynków, drzewostanów, upraw czy zasiewów albo wartości istotnych z punktu widzenia konkretnych inwestorów. Oczywiście każdy rzeczoznawca, oprócz oczywistych przywilejów, posiada też jasno określone obowiązki, do których zaliczyć można przede wszystkim działanie zgodnie z prawem i zgodnie z wytycznymi etyki zawodowej a także w sposób całkowicie bezstronny. Nie mniej istotne jest także działanie bez szkody dla Skarbu Państwa oraz samych klientów, dostarczających rzeczoznawcy cenne dokumenty. Można więc powiedzieć, że zawód uprawiany przez rzeczoznawcę majątkowego jest zbliżony do funkcji, którą pełnią notariusze czy tłumacze przysięgli. Ich stanowiska obarczone są konkretnymi obostrzeniami i powinny być pełnione z ogromną odpowiedzialnością.

Podziel sie:

Dodaj opinie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>